سئوال از کارشناس

بنفشه

این پاراوان حکاکی مدل بنفشه با طرح های گل به راستی انسان را به یاد طبیعت می اندازد.
پاراوان
کاراکتر نوشته شده: